آثارالحق ۲ - نورعلی الهی

آثارالحق ۲

By نورعلی الهی

  • Release Date: 2018-05-13
  • Genre: Religion und Spiritualität
  • Size: 6.31 MB

Alternative Downloads

Server Link Speed
Mirror [#1] آثارالحق ۲.pdf 20,348 KB/Sec
Mirror [#2] آثارالحق ۲.pdf 25,665 KB/Sec
Mirror [#3] آثارالحق ۲.pdf 34,580 KB/Sec

Description

این كتاب سلسله گفتارهایی است كه توسط دو تن از شاگردان استاد الهی یادداشت شده است و شامل دو بخش می‌باشد: بخش اول بیانگر دیدگاه یك شاگرد مبتدی است كه شرح می‌دهد چگونه استاد با گفتارهای موثر و روشن به زبان ساده و پدرانه، شاگرد را گام به گام تربیت می‌نمود و رشد می‌داد. بخش دوم مجموعه یادداشت‌هایی است مربوط به جلسات دوشنبه و سایر جلسات رسمی كه استاد در آن برای عموم صحبت كرده‌اند.

keyboard_arrow_up